Úvodní stránka » Naše zkušebna

Naše zkušebna

mapa_krc.jpg (normální)Někdy možná člověk trochu podléhá dojmu, že se každý žene jen za svým ziskem a nic jiného ho nezajímá. Naštěstí to není pravda. V průběhu let, kdy Gabriel existuje, se stále přesvědčujeme o tom, že je mnoho lidí, kteří myslí daleko za tento horizont. Mezi tyto lidi patří i lidé z dobrovolnického centra Lékořice, které sídlí v Thomayerově nemocnici v Krči. Hned při prvním jednání jsme našli společnou řeč, my i oni chceme především zlepšit náladu těm, kterým zdravotní stav omezuje životní prostor. A tak zkoušíme v kapli Thomayerovy nemocnice a máme se tam dobře.
 

Kdy nás tam najdete?

Najdete nás nejlépe během zkoušek. Zkoušky probíhají vždy ve čtvrtek od 19 do 21 hod. Jen velmi výjimečně se stane, že zkouška odpadá (o prázdninách či státních svátcích apod.), takže předtím případně zavolejte (viz. Kontakty). 

DOPRAVA

Autem:

K nemocnici se dostanete z Jižní spojky podle dopravního značení. Před nemocnicí je velké parkoviště, horní část je placená, dolní zdarma. Zde můžete nechat auto. Pak vejdete hlavním vchodem do nemocnice a dáte se hned doleva kolem pavilonu A1, ten obejdete zleva, půjdete kolem lékárny stále podél nemocničního plotu, až přijdete přímo ke kapli. V kapli se v zimě topí, jsou tam i toalety.
 

Městskou dopravou:

Nejjednodušší se mi to jeví z Kačerova. K nemocnici Krč to jede z Kačerova 3 minuty. Pak vejdete hlavním vchodem do nemocnice a dáte se hned doleva kolem pavilonu A1, ten obejdete zleva, půjdete kolem lékárny stále podél nemocničního plotu, až přijdete přímo ke kapli. V kapli se v zimě topí, jsou tam i toalety.

Metrem C do stanice Kačerov a následně autobusem jednu, nebo dvě zastávky (dle linky).

Adresa

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč 
 

Architektonické okénko

V Praze je nyní 16 nemocnic. Tři z nich jsou však něčím výjimečné – mají vlastní, stále využívanou špitální kapli či kostel. FTN (Fakultní Thomayerova nemocnice) mezi tyto tři nemocnice patří. Její mimořádnost jako vlastníka špitální kaple však tkví ještě navíc v tom, že z těchto tří nemocnic jako jediná je státním zařízením, jehož provoz nyní není zajišťován řeholníky nějaké církve. Nemocniční kaple sv. Václava (od arch. Bohumíra Kozáka), je svojí vnitřní výzdobou drobnější kopií architektonicky významného kostela sv. Václava, situovaného na nám. Svatopluka Čecha v Praze 10- Vršovicích (od arch. Josefa Gočára). Gočárův konstruktivistický kostel, postavený v letech 1929–1930, byl prvním kostelem skeletové konstrukce v tehdejším Československu a byl zastřešen rovnou (i když stupňovitou) střechou. Naše kaple byla postavena ve shodném architektonickém stylu někdy v letech 1931–1934. Pro tento architektonický styl však byl tehdy více vžit pojem moderna. V případě naší kaple se jedná opět o architektonicky cennou stavbu. Je koncipována jako jednolodní s vyvýšeným presbytářem (kněžištěm) orientovaným k severu (prosvětleným barevnými skly), s nástupním schodištěm a hlavním vchodem situovaným z jihu. Provozní místnosti jsou navrženy symetricky po obou stranách lodi, ze které byly všechny dříve i přístupné. Kaple má balkon, který však s ohledem ke zvoleným proporcím stavby patrně nebyl zamýšlen pro zpěvácký chór. Varhany i pevná malířská či sochařská výzdoba chybí, evangelijní a epištolní strany nejsou pojednány. Věží či zvonicí stavba rovněž nebyla vybavena. Ze současné vnitřní výzdoby je jistě nejnápadnější obrazový triptych s výjevy ze života osoby, jíž je stavba zasvěcena. Nejde však o klasický obraz, nýbrž o typický polní oltář, používaný běžně ještě v období první světové války pro vysluhování   mší v zákopech, který sem byl odněkud donesen. Druhým prvkem určujícím sakrálnost stavby je pak zavěšený dřevěný kříž. Kaple má krásný železobetonový kazetový strop, pod nímž jsou umístěna okna s barevnými skly, a je po vzoru vršovického kostela zastřešena rovnou střechou.