Úvodní stránka » Co podporujeme

Podporujeme tyto projekty:

RANÁ PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Raná pěstounská péče umožňuje dětem, o které rodička nechce nebo nemůže pečovat, aby začínaly svůj život v rodině, nikoliv v ústavní péči. Děti tak nejsou zatíženy ústavní deprivací. Více informací najdete zde.


 

DOBRÁ RODINA

Dobrá rodina vznikla jako nástroj systémové změny, která by měla umožnit dětem vyrůstat v rodinách (byť i náhradních). Vyhledává nové pěstouny a osvojitele, připravuje je pro tuto službu, doprovází a podporuje je na jejich cestě. Dobrá rodina přináší osvětu v oblasti péče o ohrožené děti

Svoboda je radost z převzetí odpovědnosti za svůj život!