Úvodní stránka » Koncerty » ZVEME VÁS NA KONCERT V RÁMCI NOCI KOSTELŮ

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KONCERT

Dne 24. května 2013 od 20:20

máte jedinečnou možnost, totiž zažít koncert sboru Gabriel pro veřejnost!!!

 

Pozvánka na Noc kostelů

Koncert se koná v rámci akce Noc kostelů

v málo známém prostoru kaple sv. Václava v Thomayerově nemocnici v Krči

Takováto kulturní událost se děje jen zřídka, zpravidla jen jednou ročně na Tříkrálových koncertech.Tentokrát si nás můžete přijít poslechnout na koncert v rámci akce Noc kostelů. Na rozdíl od jiných sborů, které stejnou noc nabízejí převážně duchovní repertoár, máme zařazeny i skladby světské, některé z nich i velmi světské. Rádi bychom Vám představili náš program tak, jak se s ním setkává naše hlavní skupina posluchačů, což jsou obyvatelé domovů důchodců, ústavů sociální péče apod., prostě lidé, kteří se na běžné koncerty nedostanou. Ti ocení spíše veselejší témata a nevšední písničky, které je proberou ze stereotypu pobytových zařízení. Uslyšíte především skladby, které svým charakterem nejsou použitelné na Tříkrálových koncertech.

Skladby připravili všichni naši sbormistři - Alžběta Hlásková, Kateřina Nepustilová, Ráchel Skleničková, Jamie Gylden a Jan Farlík. Můžete se těšit na opravdu pestrou škálu skladeb - od Bacha, přes Karla Skleničku ke spirituálům, ale i písničkám, které se s jistým nadhledem nevšedně dotýkají každodenní zkušenosti...

Budeme rádi, když pozvete i další své přátele, příbuzné, kolegy, svého šéfa i podřízené, svého lékaře, pekaře, zubaře, paní učitelku, sousedy...

 

Vstupné dobrovolné, děti polovic.

Pozvánka na Noc kostelů

Doprava:

K nemocnici Krč jezdí autousy z Kačerova každých pár minut. Před nemocnicí je velké parkoviště, kde můžete nechat zdarma auto. Pak vejdete hlavním vchodem do nemocnice a dáte se hned doleva kolem pavilonu A 1, půjdete kolem prodejny drogerie, občerstvení stále podél nemocničního plotu, až přijdete přímo ke kapli. V kapli se v zimě topí, jsou tam i toalety.